Vernieuw of wijzig uw cookie toestemming

Privacyverklaring

Bedankt voor uw bezoek aan onze website www.ha-ra.de en uw interesse in ons bedrijf.

De beveiliging van uw persoonsgegevens, zoals geboortedatum, naam, telefoonnummer, adres enz., is voor ons een belangrijk onderwerp.

Het doel van deze Privacyverklaring is u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens die wij verzamelen wanneer u onze website bezoekt. Onze praktijk op het gebied van gegevensbescherming is in overeenstemming met de wettelijke voorschriften van de EU-basisverordening inzake gegevensbescherming (AVG) en het Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) [Duitse Gegevensbeschermingswet]. De volgende Privacyverklaring dient om te voldoen aan de informatieverplichtingen die voortvloeien uit de AVG. Die zijn o.a. terug te vinden in de artikels 13 en 14 e.v. van de AVG.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van Art. 4 nr. 7 van de AVG is de persoon die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel en de wijze van de verwerking van persoonsgegevens.

Voor onze website is de verwerkingsverantwoordelijke:

Ha-Ra GmbH
Lichtenkopfer Weg 1
66450 Bexbach
Duitsland
E-Mail: info@ha-ra.de
Tel.: +49 6826970890
Fax: +49 68269708950

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben overeenkomstig Art. 37 van de AVG een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Detlef Born
Werschweiler Str. 16
66606 St. Wendel
Duitsland
E-Mail: Datenschutz@HaRa.de

Terbeschikkingstelling van de website en aanmaak van logfiles

Bij elk bezoek aan onze website registreert ons systeem automatisch de gegevens en informatie van het betreffende apparaat (bv. computer, mobiele telefoon, tablet, enz.).

Welke persoonsgegevens worden verzameld en in welke mate worden deze verwerkt?

(1) informatie over het type browser en de gebruikte versie;
(2) het besturingssysteem van het apparaat;
(3) de hostname van de computer die toegang krijgt;
(4) het IP-adres van het apparaat;
(5) datum en uur van het bezoek;
(6) websites en middelen (foto’s, bestanden, overige inhoud van de internetpagina’s) die geraadpleegd worden op onze website;
(7) websites van waaruit het systeem van de gebruiker onze website heeft bereikt (Referrer-Tracking);
(8) de melding of het bezoek succesvol was;
(9) volume van de gegevensoverdracht.

Deze gegevens worden in de logfiles van ons systeem opgeslagen. Deze gegevens worden niet tezamen met de persoonsgegevens van een bepaalde gebruiker opgeslagen, waardoor individuele bezoekers niet kunnen worden geïdentificeerd.

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

Art. 6 lid 1 f) van de AVG (gerechtvaardigd belang) Ons gerechtvaardigd belang bestaat erin dat het hieronder beschreven doel wordt bereikt.

Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke (geautomatiseerde) gegevensopslag is noodzakelijk voor het verloop van een websitebezoek om de toegang tot de website mogelijk te maken. Ook worden persoonsgegevens opgeslagen en verwerkt om de compatibiliteit van onze website voor zoveel mogelijk bezoekers te behouden en om misbruik tegen te gaan en storingen op te lossen. Hiervoor is het noodzakelijk om de technische gegevens van de opvragende computer te registreren om zo snel mogelijk te kunnen reageren op fouten, aanvallen op onze IT-systemen en/of fouten in de functionaliteiten van onze website. Daarnaast dienen de gegevens om de website te optimaliseren en, in het algemeen, om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

Duur van de opslag

De bovengenoemde technische gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn om de compatibiliteit van de website voor alle bezoekers te garanderen, maar niet later dan 3 maanden nadat onze website is bezocht.

Mogelijkheid tot bezwaar en wissing

U kunt te allen tijde de verwerking overeenkomstig Art. 21 van de AVG herroepen en op grond van Art. 17 van de AVG verlangen dat gegevens worden verwijderd. Welke uw rechten zijn en hoe u deze kan laten gelden vindt u hierna in deze Privacyverklaring.

Specifieke functies van de website

Onze website biedt verschillende functies aan, waarbij persoonsgegevens door ons worden verzameld, verwerkt en opgeslagen. Hierna lichten wij toe wat er met deze gegevens gebeurt:

Bestelformulier

 • Welke persoonsgegevens worden verzameld en in welke mate worden deze verwerkt?

De gegevens die u invoert in de velden van het formulier zoals adres, naam, voornaam, enz. worden door ons verwerkt voor het bereiken van het hierna vermelde doel.

 • Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

Art. 6 lid 1 b) van de AVG (nemen van maatregelen vóór de sluiting van een overeenkomst)

 • Doel van de gegevensverwerking

Het doel van de gegevensverwerking is de verwerking van uw bestelling, zodat wij de met u gesloten overeenkomst kunnen uitvoeren of in gang zetten.

 • Duur van de opslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor de verwerking van de bestelling en er geen wettelijke verplichting meer bestaat om ze te bewaren. Dit zal meestal na 10 jaar zijn (zie § 147 lid 2 in combinatie met lid 1 nr. 1, 4 en 4a van de AO (Ordnungsvorschriften für die Aufbewahrung von Unterlagen) [Voorschriften inzake de bewaring van documenten] en § 14b lid 1 van het Umsatzsteuergesetz (UStG) [Btw-wetgeving]

 • Mogelijkheid tot bezwaar en wissing

U kunt te allen tijde de verwerking overeenkomstig Art. 21 van de AVG herroepen en op grond van Art. 17 van de AVG verlangen dat gegevens worden verwijderd. Welke uw rechten zijn en hoe u deze kan laten gelden vindt u hierna in deze Privacyverklaring.

 • Noodzaak om persoonsgegevens te verstrekken

De informatie op het bestelformulier is noch contractueel, noch wettelijk verplicht, maar is noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst Wanneer u de bestaande verplichte velden niet of niet volledig invult, kan de door u gevraagde bestelling niet worden uitgevoerd.

Sollicitatieformulier

 • Welke persoonsgegevens worden verzameld en in welke mate worden deze verwerkt?

De gegevens die u invoert of uploadt in de velden van het sollicitatieformulier worden verwerkt voor het bereiken van het hierna vermelde doel.

 • Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

Art. 6 lid 1 b) van de AVG (nemen van maatregelen vóór de sluiting van een overeenkomst)

 • Doel van de gegevensverwerking

Controle en verwerking van de documenten voor de sollicitatie die u met behulp van het formulier uploadt.

 • Duur van de opslag

De gegevens zullen worden verwijderd zodra de sollicitatie is verwerkt en er geen rechtmatig belang meer is bij de opslag van de aanvraaggegevens. Uw sollicitatiedocumenten worden dus uiterlijk na 6 maanden verwijderd wanneer er geen arbeidsverhouding is vastgesteld.

 • Mogelijkheid tot bezwaar en wissing

U kunt te allen tijde de verwerking overeenkomstig Art. 21 van de AVG herroepen en op grond van Art. 17 van de AVG verlangen dat gegevens worden verwijderd. Welke uw rechten zijn en hoe u deze kan laten gelden vindt u hierna in deze Privacyverklaring.

 • Noodzaak om persoonsgegevens te verstrekken

De informatie op het sollicitatieformulier is noch contractueel, noch wettelijk verplicht, maar is noodzakelijk voor het verzenden en het verwerken van uw sollicitatie. Wanneer u de bestaande verplichte velden niet of niet volledig invult, kan de door u gevraagde sollicitatie niet worden verzonden en verwerkt.

Contactformulier(en)

 • Welke persoonsgegevens worden verzameld en in welke mate worden deze verwerkt?

De gegevens die u hebt ingevoerd in onze contactformulieren, die u hebt ingevoerd in het invoerveld van het contactformulier.

 • Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

Art. 6 lid 1 a) van de AVG (Toestemming door duidelijke bevestigende actie of gedrag)

 • Doel van de gegevensverwerking

Wij zullen de gegevens die via ons contactformulier of via onze contactformulieren worden geregistreerd alleen gebruiken voor de verwerking van de specifieke aanvraag van een contact die via het contactformulier wordt ontvangen. Houd er rekening mee dat wij, om aan uw contactaanvraag te voldoen, u mogelijk e-mails kunnen sturen naar het opgegeven e-mailadres. Het doel hiervan is om u in staat te stellen een bevestiging van ons te ontvangen dat uw aanvraag correct is doorgestuurd. De verzending van deze bevestigingsmail is echter niet verplicht voor ons en dient uitsluitend ter informatie.

 • Duur van de opslag

Na verwerking van uw aanvraag worden de verzamelde gegevens onmiddellijk gewist, voor zover er geen wettelijke bewaartermijnen bestaan.

 • Mogelijkheid tot intrekking en wissing

De mogelijkheden tot intrekking en wissing zijn gebaseerd op de algemene regelgeving inzake het recht op intrekking en wissing zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

 • Noodzaak om persoonsgegevens te verstrekken

Het gebruik van de contactformulieren is vrijwillig en is noch contractueel noch wettelijk verplicht. U bent niet verplicht om contact met ons op te nemen via het contactformulier, maar u kunt ook gebruik maken van de andere contactmogelijkheden op onze website. Wanneer u ons contactformulier wilt gebruiken, moet u de velden invullen die als verplicht zijn gemarkeerd. Wanneer u de vereiste informatie niet invult in het contactformulier, kunt u de aanvraag niet versturen of kunnen wij uw aanvraag helaas niet in behandeling nemen.

Login / Registratie

 • Omvang van de verwerking van persoonsgegevens en verzamelde persoonsgegevens

De registratie- en logingegevens die u bij ons heeft ingevoerd of die u van ons heeft gekregen.

 • Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

Art. 6 lid 1 b) van de AVG (nemen van maatregelen vóór de sluiting van een overeenkomst)

 • Doel van de gegevensverwerking

Op onze website heeft u de mogelijkheid gebruik te maken van een aparte login. Om ons in staat te stellen uw recht op het gebruik van het beveiligde gedeelte of documenten te controleren, moet u uw inloggegevens (e-mail of gebruikersnaam en wachtwoord) in het betreffende formulier invoeren. Indien gewenst kunnen wij u op eerste verzoek uw inloggegevens of de mogelijkheid om uw wachtwoord te resetten per e-mail toesturen.

 • Duur van de opslag

De verzamelde gegevens worden zolang bewaard als u een gebruikersaccount bij ons heeft.

 • Mogelijkheid tot bezwaar en wissing

U kunt te allen tijde de verwerking overeenkomstig Art. 21 van de AVG herroepen en op grond van Art. 17 van de AVG verlangen dat gegevens worden verwijderd. Welke uw rechten zijn en hoe u deze kan laten gelden vindt u hierna in deze Privacyverklaring.

 • Noodzaak om persoonsgegevens te verstrekken

Voor een toegang tot het beveiligde gedeelte is het gebruik van een login op onze website is contractueel voorgeschreven. Het gebruik van de door de login beveiligde inhoud is niet mogelijk zonder het invoeren van persoonsgegevens. Wanneer u onze login wilt gebruiken, moet u de velden invullen die als verplicht zijn gemarkeerd (Gebruikersnaam en wachtwoord). Voor de invoer van gegevens is een bestaande gebruikersaccount vereist. Registratie is niet mogelijk wanneer de door u ingevoerde gegevens onjuist zijn. Wanneer de gegevens verkeerd of helemaal niet worden ingevoerd, krijgt u geen toegang tot de beveiligde zone. De overige pagina's kunnen bezocht worden zonder login.

Geautomatiseerd kredietwaardigheidsonderzoek/Scoring

Indien u met ons een overeenkomst wenst te sluiten, behouden wij ons het recht voor om uw persoonsgegevens uitsluitend automatisch te verwerken om uw kredietwaardigheid te controleren. Een dergelijke automatische besluitvorming is toegestaan overeenkomstig Art. 22 Lid 2 a van de AVG. Of de overeenkomst al dan niet kan worden gesloten, hangt af van het resultaat van de geautomatiseerde kredietbeoordeling. Bij een kredietbeoordeling wordt de statistische kans op wanbetaling berekend. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (scoringswaarden) bevatten die zijn berekend op basis van wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische methoden. Een groot aantal kenmerken, zoals inkomen, adresgegevens, beroep, gezinssituatie en eerdere betalingshistoriek, worden gebruikt om het toekomstige risico op wanbetaling van de klant te bepalen. Het resultaat wordt uitgedrukt onder de vorm van een score. De aldus verkregen informatie vormt de basis voor onze beslissing over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van een contractuele relatie. Wanneer u van mening bent dat u ten onrechte bent uitgesloten van het sluiten van de overeenkomst als gevolg van de kredietbeoordeling, kunt u ons uw standpunt per e-mail toelichten. Overeenkomstig Art. 22, lid 3 van de AVG zullen wij dan de geautomatiseerde besluitvorming in uw specifieke individuele geval herzien. Om de kredietbeoordeling te kunnen uitvoeren, mogen wij uw persoonsgegevens opslaan en verwerken overeenkomstig Art. 6 lid 1 b) van de AVG.

In de onderstaande gevallen geven wij uw gegevens op basis van de in aanmerking komende overeenkomst aan de volgende provider(s) door:

 • Automatisch identiteits- en kredietwaardigheidsonderzoek bij de keuze van de betaalvormen ’PayPal via PayPal Plus’, ’Automatisch incasso via PayPal Plus’, ’Kredietkaart via PayPal Plus’ of ’PayPal Plus Factuur’
  • Welke persoonsgegevens worden verzameld en in welke mate worden deze verwerkt?

Wanneer u voor de betaalvorm ’PayPal via PayPal Plus’, ’Automatisch incasso via PayPal Plus’, ’Kredietkaart via PayPal Plus’ of ’PayPal Plus Factuur’ hebt gekozen, sturen wij uw persoonlijke klantgegevens die in het kader van de bestelling zijn verzameld, in het kader van de betalingsverwerking door naar de firma PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna ’PayPal Plus’). Wanneer u uw toestemming geeft, worden de volgende gegevens doorgegeven: Voor- en familienaam, straat, huisnummer, postcode, plaats, geboortedatum, telefoonnummer en de gegevens van uw bestelling.

  • Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

Art. 6 lid 1 b) van de AVG (nemen van maatregelen vóór de sluiting van een overeenkomst)

  • Doel van de gegevensverwerking

Na de keuze van een van de mogelijke betaalvormen ’PayPal via PayPal Plus’, ’Automatisch incasso via PayPal Plus’, ’Kredietkaart via PayPal Plus’ of ’PayPal Plus Factuur’ voert PayPal een kredietwaardigheidsonderzoek uit. Er worden wiskundige-statistische methodes gebruikt om een rating te berekenen met betrekking tot de kans op wanbetaling (de zogenaamde scoringswaardeberekening). PayPal Plus baseert zijn beslissing om een betaalvorm aan te bieden op de berekende scoringswaarde. De berekening van een scoringswaarde wordt uitgevoerd volgens erkende wetenschappelijke methoden. We verwijzen ook naar de Privacyverklaring van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

  • Duur van de opslag

Wij bewaren de relevante gegevens voor de verwerking van de betaling zo lang als nodig is voor de uitvoering van de transactie. Voor zover de gegevens onderworpen zijn aan wettelijke opslagverplichtingen, worden de gegevens na het verstrijken van de opslagverplichting gewist. De duur van de opslag door PayPal vindt u in de Privacyverklaring van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

  • Mogelijkheid tot bezwaar en wissing

U kunt te allen tijde de verwerking overeenkomstig Art. 21 van de AVG herroepen en op grond van Art. 17 van de AVG verlangen dat gegevens worden verwijderd. Welke uw rechten zijn en hoe u deze kan laten gelden vindt u hierna in deze Privacyverklaring.

Statistische analyse van de bezoeken aan deze website - Webtracker

Wij verzamelen, verwerken en bewaren de volgende gegevens wanneer u deze website of individuele bestanden op de website oproept: IP-adres, website van waaruit het bestand is opgehaald, naam van het bestand, datum en tijdstip van de opvraging, hoeveelheid overgedragen gegevens en een bericht over het succes van de opvraging (zgn. weblog). Wij gebruiken deze toegangsgegevens uitsluitend in niet-persoonlijke vorm voor de continue verbetering van ons internetaanbod en voor statistische doeleinden. Voor de statistische analyse van de bezoeken aan deze website gebruiken wij de volgende Webtracker:

 • AmCharts

Op onze website gebruiken wij een webtrackingdienst van de onderneming AmCharts, -, LT-00000 Vilnius, Litouwen (hierna: ’AmCharts’). AmCharts gebruikt de zogenaamde cookies voor webtracking die op uw computer geïnstalleerd worden en de analyse van het gebruik van de website en uw surfgedrag mogelijk maken (’tracken’). Wij maken deze analyse op basis van de tracking service van AmCharts om ons internetaanbod voortdurend te optimaliseren en toegankelijker te maken. Tijdens het gebruik van onze website worden gegevens, zoals uw IP-adres en uw gebruikersactiviteiten, doorgegeven aan servers van het bedrijf AmCharts en verwerkt en opgeslagen binnen de Europese Unie. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking is Art.6 lid 1 a) van de AVG. De gegevens worden verwijderd zodra het doel waarvoor ze zijn verzameld is bereikt. Meer informatie over het doorgeven van verstrekte gegevens vindt u in de Privacyverklaring van AmCharts: https://www.amcharts.com/privacy-policy/

U kunt het verzamelen en doorsturen van uw persoonsgegevens (met name uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens verhinderen door de uitvoering van de scriptcode in uw browser te deactiveren, door een scriptblocker in uw browser te installeren of de ’Do Not Track’-instellingen in uw browser te activeren. Een opt-out-mogelijkheid kunt u downloaden via de volgende link: https://www.amcharts.com/privacy-policy/

Integratie van externe webservices en gegevensverwerking buiten de EU

Op onze website gebruiken wij de actieve inhoud van externe providers, de zgn. webservices. Door de toegang tot onze website kunnen deze externe providers persoonsgebonden informatie ontvangen over uw bezoek aan onze website. Hierbij is een eventuele gegevensverwerking buiten de EU mogelijk. U kunt dit voorkomen door een geschikte browserplugin te installeren of door de uitvoering van scripts in uw browser te deactiveren. Dit kan leiden tot beperkingen van de functies op websites die u bezoekt.

Wij maken gebruik van de volgende externe webservices:

 • AWIN

We hebben componenten van Awin van Awin AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn, Duitsland, geïntegreerd op onze website. Awin is een Duits affiliatenetwerk dat affiliatemarketing aanbiedt. Affiliatemarketing is een op internet gebaseerde vorm van distributie die commerciële exploitanten van websites, zogenaamde merchants of adverteerders, in staat stelt advertenties die gewoonlijk worden vergoed via klik- of verkoopcommissies te tonen op websites van derden, dus bij distributiepartners die ook affiliates of uitgevers worden genoemd. Awin plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. De tracking-cookie van Awin slaat geen persoonsgegevens op. Alleen het identificatienummer van de affiliate, dus de partner die de potentiële klant doorverwijst, alsmede het ordernummer van de bezoeker van een website en het aangeklikte reclamemateriaal worden opgeslagen. Het doel van het opslaan van deze gegevens is het verwerken van commissiebetalingen tussen een merchant en de affiliate die via het affiliatenetwerk, dus Awin, worden afgehandeld.

U kunt op ieder moment hier bezwaar maken tegen het plaatsen van deze cookie:

https://www.awin.com/de/rechtliches/optout

De huidige bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens van Awin is te vinden op https://www.awin.com/de/rechtliches/privacy-policy-DACH

 • Google

Op onze website gebruiken wij een webservice van de onderneming Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Ierland (hierna: ’Google’). Wij gebruiken deze gegevens om de volledige werking van onze website te garanderen. In dit verband bezorgt uw browser eventuele persoonsgegevens aan Google. De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is Art. 6 Lid 1 f) van de AVG. Het gerechtvaardigd bestaat uit een foutloze werking van de website. De gegevens worden verwijderd zodra het doel waarvoor ze zijn verzameld is bereikt. Meer informatie over het doorgeven van verstrekte gegevens vindt u in de Privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google voorkomen door de uitvoering van de scriptcode in uw browser te deactiveren of door een scriptblocker in uw browser te installeren.

 • Google Fonts

Op onze website gebruiken wij een webservice van de onderneming Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Ierland (hierna: ’Google Fonts’). Wij gebruiken deze gegevens om de volledige werking van onze website te garanderen. In dit verband bezorgt uw browser eventuele persoonsgegevens aan Google Fonts. De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is Art. 6 lid 1 f) van de AVG. Het gerechtvaardigd bestaat uit een foutloze werking van de website. De gegevens worden verwijderd zodra het doel waarvoor ze zijn verzameld is bereikt. Meer informatie over het doorgeven van verstrekte gegevens vindt u in de Privacyverklaring van Google Fonts: https://policies.google.com/privacy

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google Fonts voorkomen door de uitvoering van de scriptcode in uw browser te deactiveren of door een scriptblocker in uw browser te installeren.

 • Google Maps
  • Welke persoonsgegevens worden verzameld en in welke mate worden deze verwerkt?

Op onze website gebruiken wij een kaartendienst van de onderneming Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Ierland (hierna: ’Google Maps’). Google Maps is via Google APIS in de website geïntegreerd om de locatie-informatie te visualiseren en weer te geven in de vorm van een kaart. Voor de weergave van de kaart is de verwerking van het IP-adres door Google Maps technisch vereist. Voor de overige geïntegreerde webservices via Google APIS gelden de bepalingen in het deel van deze Privacyverklaring betreffende Google APIS.

  • Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

Art. 6 f) van de AVG (gerechtvaardigd belang) Ons gerechtvaardigd belang ligt daarin dat wij u een visuele voorstelling kunnen geven van de gebruikelijke voorstelling van locatie-informatie op het internet.

  • Doel van de gegevensverwerking

In opdracht van Ha-Ra zal Google de via Google Maps verkregen informatie gebruiken om u de kaart te tonen. Met Google Maps kunt u ons sneller en nauwkeuriger vinden dan met een gewone niet-interactieve kaart.

  • Duur van de opslag

Google slaat de gegevens die relevant zijn voor de functie Google Maps op zo lang als nodig is om de geboekte webservice te vervullen. Het verzamelen en opslaan van de gegevens gebeurt anoniem. Wanneer er een verband met een persoon bestaat, worden de gegevens onmiddellijk gewist, op voorwaarde dat ze niet onderworpen zijn aan enige wettelijke bewaarplicht. De gegevens worden na het verstrijken van de bewaarverplichting gewist.

  • Mogelijkheid tot bezwaar en wissing

U kunt het verzamelen en doorsturen van uw persoonsgegevens aan Google (met name uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de uitvoering van de scriptcode in uw browser te deactiveren, door een scriptblocker in uw browser te installeren of de ’Do Not Track’-instellingen in uw browser te activeren. Het veiligheids- en privacybeleid van Google is te vinden op https://policies.google.com/privacy.

  • Gezamenlijke verwerking

We hebben een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst met Google gesloten met betrekking tot Google Maps. De inhoud hiervan kunt u vinden op https://privacy.google.com/intl/de/businesses/mapscontrollerterms/.

 • Google APIS

Op onze website gebruiken wij een webservice van de onderneming Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Ierland (hierna: ’Google APIS’) Wij gebruiken deze gegevens om de volledige werking van onze website te garanderen. In dit verband bezorgt uw browser eventuele persoonsgegevens aan Google APIS. De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is Art. 6 lid 1 f) van de AVG. Het gerechtvaardigd bestaat uit een foutloze werking van de website. De gegevens worden verwijderd zodra het doel waarvoor ze zijn verzameld is bereikt. Meer informatie over het doorgeven van verstrekte gegevens vindt u in de Privacyverklaring van Google APIS: https://policies.google.com/privacy

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google APIS voorkomen door de uitvoering van de scriptcode in uw browser te deactiveren of door een scriptblocker in uw browser te installeren.

 • Gstatic

Op onze website gebruiken wij een webservice van de onderneming Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Ierland (hierna: ’Gstatic’). Wij gebruiken deze gegevens om de volledige werking van onze website te garanderen. In dit verband bezorgt uw browser eventuele persoonsgegevens aan Gstatic. De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is Art. 6 lid 1 f) van de AVG. Het gerechtvaardigd bestaat uit een foutloze werking van de website. De gegevens worden verwijderd zodra het doel waarvoor ze zijn verzameld is bereikt. Meer informatie over het doorgeven van verstrekte gegevens vindt u in de Privacyverklaring van Gstatic: https://policies.google.com/privacy

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Gstatic voorkomen door de uitvoering van de scriptcode in uw browser te deactiveren of door een scriptblocker in uw browser te installeren.

 • cookiebot.com

Op onze website doen wij een beroep op een webservice van de onderneming Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken (hierna: ’cookiebot.com’). Wij gebruiken deze gegevens om de volledige werking van onze website te garanderen. In dit verband bezorgt uw browser eventuele persoonsgegevens aan cookiebot.com. De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is Art. 6 lid 1 f) van de AVG. Het gerechtvaardigd bestaat uit een foutloze werking van de website. De gegevens worden verwijderd zodra het doel waarvoor ze zijn verzameld is bereikt. Meer informatie over het doorgeven van verstrekte gegevens vindt u in de Privacyverklaring van cookiebot.com: https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door cookiebot.com voorkomen door de uitvoering van de scriptcode in uw browser te deactiveren of door een scriptblocker in uw browser te installeren.

 • Google reCaptcha

Op onze website gebruiken wij een webservice van de onderneming Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Ierland (hierna: ’Google reCaptcha’). Wij gebruiken deze gegevens om de volledige werking van onze website te garanderen. In dit verband bezorgt uw browser eventuele persoonsgegevens aan Google reCaptcha. De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is Art. 6 lid 1 f) van de AVG. Het gerechtvaardigd bestaat uit een foutloze werking van de website. De gegevens worden verwijderd zodra het doel waarvoor ze zijn verzameld is bereikt. Meer informatie over het doorgeven van verstrekte gegevens vindt u in de Privacyverklaring van Google reCaptcha: https://policies.google.com/privacy

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google reCaptcha voorkomen door de uitvoering van de scriptcode in uw browser te deactiveren of door een scriptblocker in uw browser te installeren.

 • Font Awesome

Op onze website gebruiken wij een webservice van de onderneming Fonticons, 6 Porter Road, Apartment 3R, MA 02140 Cambridge, Verenigde Staten van Amerika (hierna: ’Font Awesome’). Wanneer u Java-Script heeft geactiveerd in uw browser en u heeft geen Java-Scriptblocker geïnstalleerd, kan uw browser persoonsgegevens naar Font Awesome sturen. Meer informatie over het doorgeven van verstrekte gegevens vindt u in de Privacyverklaring van Font Awesome: https://fontawesome.com/privacy

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Font Awesome voorkomen door de uitvoering van de scriptcode in uw browser te deactiveren of door een scriptblocker in uw browser te installeren.

 • website-check.de

Op onze website gebruiken wij een webservice van de onderneming Website-Check GmbH, Beethovenstraße 24, 66111 Saarbrücken, Duitsland (hierna: ’website-check.de’). Wij gebruiken deze gegevens om de volledige werking van onze website te garanderen. In dit verband bezorgt uw browser eventuele persoonsgegevens aan website-check.de. De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is Art. 6 lid 1 f) van de AVG. Het gerechtvaardigd bestaat uit een foutloze werking van de website. De gegevens worden verwijderd zodra het doel waarvoor ze zijn verzameld is bereikt. Meer informatie over het doorgeven van verstrekte gegevens vindt u in de Privacyverklaring van website-check.de: https://www.website-check.de/datenschutzerklaerung/

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door website-check.de voorkomen door de uitvoering van de scriptcode in uw browser te deactiveren of door een scriptblocker in uw browser te installeren.

Informatie over het gebruik van cookies

Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Op verschillende pagina’s integreren en gebruiken we cookies om bepaalde functies van onze website mogelijk te maken en om externe webservices te integreren. De zogenaamde ’cookies’ zijn kleine tekstbestanden die uw browser op uw apparaat kan opslaan. Deze tekstbestanden bevatten een karakteristieke tekenreeks die de browser op unieke wijze identificeert wanneer u terugkeert naar onze website. Het opslagproces van een cookie-bestand wordt ook wel ’het plaatsen van een cookie’ genoemd. Cookies kunnen zowel door de website zelf als door externe webservices worden geplaatst.

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

Art. 6 lid 1 f) van de AVG (gerechtvaardigd belang) of Art. 6 lid 1 a) of Art. 9 lid 2 a) van de AVG (toestemming).

De rechtsgrond hiervoor is te vinden in de cookietabel verderop in dit punt.

In het algemeen geldt dat cookies die worden verzameld op basis van een gerechtvaardigd belang, ons gerechtvaardigd belang erin bestaat de functionaliteit van onze website en de diensten die erin zijn geïntegreerd (technisch noodzakelijke cookies) te waarborgen. Het is ook mogelijk dat de cookies de gebruiksvriendelijkheid verhogen en een meer individuele aanpak mogelijk maken. Hier hebben we uw belangen afgewogen tegen de onze.

Met behulp van de cookie-technologie kunnen we individuele websitebezoekers alleen dan identificeren, analyseren en volgen wanneer de websitebezoeker betrokken is bij het gebruik van de cookie overeenkomstig Art. 6 lid 1 a) van de AVG.

Doel van de gegevensverwerking

De cookies worden door onze website of externe webservices geplaatst om de volledige functionaliteit van onze website te behouden, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren of om het opgegeven doel met uw toestemming na te streven. Deze cookietechnologie stelt ons ook in staat om individuele bezoekers te herkennen met behulp van pseudoniemen, zoals een individuele of willekeurige ID, zodat we meer gepersonaliseerde diensten kunnen aanbieden. In de volgende tabel is dit in detail weergegeven.

Duur van de opslag

De onderstaande cookies worden in uw browser opgeslagen totdat ze worden verwijderd of, in het geval van een sessiecookie, totdat de sessie is afgelopen. In de volgende tabel is dit in detail weergegeven:

Naam van de cookie

Server

Providers

Doel

Rechtsgrond

Opslagtermijn

Type

__cfduid

.amcharts.com

CloudFlare (Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, 94107 San Francisco)

Deze cookie wordt gebruikt om te bevestigen dat de bezoeker afkomstig is van een bekende computer. Op deze manier kunnen de veiligheidsbarrières worden overwonnen en de laadtijden worden versneld.

Gerechtvaardigd belang

ong. 30 dagen

Security

CookieConsent

ha-ra.de, www.ha-ra.de

Websitebeheerder

Cookie die de beslissing van de gebruiker over de cookiebanner opslaat.

Gerechtvaardigd belang

ong. 39 jaar

Cookie-Banner

csrfToken

www.ha-ra.de

Websitebeheerder

Dit cookie beveiligt onze website. Dit cookie dient om beschermende maatregelen tegen SPAM / cyberaanvallen te treffen en deze te voorkomen.

Gerechtvaardigd belang

Sessie

Security

csrfToken

www.ha-ra.de

Websitebeheerder

Dit cookie beveiligt onze website. Dit cookie dient om beschermende maatregelen tegen SPAM / cyberaanvallen te treffen en deze te voorkomen.

Gerechtvaardigd belang

Sessie

Security

ShoppingcartReference

www.ha-ra.de

Websitebeheerder

Dit cookie is nodig voor de goede werking van onze website. Zonder deze cookie werkt onze website niet.

Gerechtvaardigd belang

ong. 12 maanden

Basisfunctionaliteit

CAKEPHP

www.ha-ra.de

Websitebeheerder

Dit cookie is nodig voor de goede werking van onze website. Zonder deze cookie werkt onze website niet.

Gerechtvaardigd belang

Sessie

Basisfunctionaliteit

CAKEPHP

www.ha-ra.de

Websitebeheerder

Dit cookie is nodig voor de goede werking van onze website. Zonder deze cookie werkt onze website niet.

Gerechtvaardigd belang

Sessie

Basisfunctionaliteit

Mogelijkheid tot bezwaar, intrekking van de toestemming en wissing

U kunt naar keuze uw browser zo instellen dat het plaatsen van cookies algemeen wordt verhinderd. U kunt dan per geval beslissen of u cookies aanvaardt of u ze in beginsel aanvaardt. Cookies kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld om te herkennen dat uw apparaat al verbonden is met onze website (permanente cookies) of om laatst bekeken aanbiedingen op te slaan (sessiecookies). Wanneer u ons uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Wij wijzen erop dat de rechtsgrond van de op basis van de toestemming uitgevoerde verwerking tot aan de intrekking hierdoor niet wordt beïnvloed.

Gegevensveiligheid en -beveiliging, communicatie via e-mail

Uw persoonsgegevens worden tijdens het verzamelen, opslaan en verwerken door technische en organisatorische maatregelen zodanig beschermd dat ze niet toegankelijk zijn voor derden. Bij onversleutelde communicatie via e-mail kunnen wij geen volledige gegevensbeveiliging garanderen bij de overdracht naar onze IT-systemen, zodat wij gecodeerde communicatie of via de post aanbevelen in het geval van informatie met een grote behoefte aan vertrouwelijkheid.

Recht op informatieverstrekking – Wissing en Beperking van gegevens – Intrekking van toestemmingen – Recht op bezwaar

Recht op informatieverstrekking

U heeft het echt om een bevestiging van ons te verlangen of wij uw persoonsgegevens verwerken. Indien dit het geval is, heeft u het recht op informatieverstrekking van de in Art. 15, lid 1 van de AVG vermelde informatie, mits de rechten en vrijheden van andere personen niet worden aangetast (zie Art. 15, lid 4 van de AVG). Wij bezorgen u graag een kopie van de gegevens.

Recht op verbetering

Overeenkomstig Art. 16 van de AVG heeft u te allen tijde het recht om onjuist opgeslagen persoonsgegevens (zoals adres, naam, enz.) te laten rechtzetten. U kunt ook te allen tijde de bij ons opgeslagen gegevens vervolledigen. Deze aanpassing wordt onverwijld doorgevoerd.

Recht op wissen

Op grond van Art.17 lid 1 van de AVG heeft u het recht dat wij uw persoonsgegevens verwijderen, wanneer

 • deze gegevens ofwel niet langer nodig zijn;
 • door de intrekking van uw toestemming is de rechtsgrond voor de verwerking komen te vervallen, zonder te zijn vervangen;
 • u bezwaar heeft ingediend tegen de verwerking en er geen gerechtvaardigde redenen bestaan voor de verwerking;
 • uw gegevens onrechtmatig werden verwerkt;
 • een wettelijke verplichting daartoe of een onderzoek op grond van Art. 8, lid 1, van de AVG heeft plaatsgevonden.

Overeenkomstig Art. 17 lid 3 van de AVG bestaat dat recht niet, wanneer

 • de verwerking noodzakelijk is om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
 • uw gegevens zijn verzameld op basis van een wettelijke verplichting;
 • de verwerking noodzakelijk is om redenen van algemeen belang;
 • de verwerking van de gegevens noodzakelijk is voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechten.

Recht op beperking van de verwerking

Overeenkomstig Art. 18 lid 1 van de AVG heeft u in bepaalde gevallen het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.

Dat is het geval wanneer

 • de juistheid van uw persoonsgegevens door u wordt betwist;
 • de verwerking onrechtmatig is en u niet instemt in met de verwijdering;
 • de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel van de verwerking, maar de verzamelde gegevens worden gebruikt voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtszaken;
 • recht op bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig Art. 21 lid 1 van de AVG is ingediend en het nog niet duidelijk is welke belangen zwaarder door wegen dan de andere.

Recht op intrekking

Wanneer u ons uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken (Art. 6 lid 1 a) of Art. 9 lid 2 a) van de AVG), kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Wij wijzen erop dat het intrekken van de toestemming de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet laat.

Recht op bezwaar

Overeenkomstig Art. 21 van de AVG heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op grond van Art. 6, lid 1, f) (in het kader van een gerechtvaardigd belang) over u zijn verzameld. U beschikt alleen over dit recht wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden bestaan die ingaan tegen opslag en verwerking.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

U kunt u te allen tijde uw rechten uitoefenen door u te wenden tot:

Ha-Ra GmbH
Lichtenkopfer Weg 1
66450 Bexbach
Duitsland
E-Mail: info@ha-ra.de
Tel.: +49 6826970890
Fax: +49 68269708950

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Overeenkomstig Art. 20 van de AVG heeft u recht op doorgifte van uw persoonsgegevens. Wij leveren de gegevens in een gestructureerd, gemeenschappelijk en leesbaar formaat. Naar keuze kunnen deze gegevens naar uzelf of naar een door u aangewezen verantwoordelijke worden gestuurd.

Op verzoek, overeenkomstig Art. 20 lid 1 van de AVG, stellen wij de volgende gegevens ter beschikking:

 • gegevens die op basis van uw uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig Art. 6 lid 1 a) of Art. 9 lid 2 a) van de AVG werden verzameld;
 • gegevens die wij overeenkomstig Art. 6 lid 1 b) van de AVG in het kader van bestaande overeenkomsten van u hebben ontvangen;
 • gegevens die in het kader van een automatische procedure werden verwerkt.

Wij geven deze persoonsgegevens rechtstreeks door aan een door u gewenste verantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is. Wij mogen geen gegevens die een inbreuk vormen op de vrijheden en rechten van andere personen overeenkomstig Art. 20 lid 4 van de AVG doorgeven.

Recht op het indienen van klachten bij de toezichthouder overeenkomstig Art. 77 Al. 1 AVG

Wanneer u vermoedt dat uw gegevens op onze website onrechtmatig worden verwerkt, kunt u uiteraard te allen tijde een juridische uitleg krijgen over het probleem. Bovendien staat elke andere wettelijke mogelijkheid voor u open. Los daarvan heeft u op grond van Art. 77 lid 1 van de AVG de mogelijkheid om contact op te nemen met een toezichthoudende instantie. U heeft het recht op bezwaar op grond van Art. 77 DSGVO van de AVG in de EU-lidstaat van uw woonplaats, uw arbeidsplaats en/of de plaats van de vermeende inbreuk, d.w.z. u kunt zich tot de toezichthoudende instantie wenden vanuit de vermelde plaatsen. De toezichthouder bij wie de klacht werd ingediend, licht u dan in over de stand van zaken en de resultaten, met inbegrip van een doeltreffende voorziening in rechte overeenkomstig Art. 78 van de AVG.

Opgemaakt door:

© IT-Recht-Kanzlei DURY – www.dury.de

© Website-Check GmbH – www.website-check.de