Herroepingsrecht

Wanneer u een consument bent, beschikt u over een wettelijk herroepingsrecht waardoor u uw contractuele verklaring kunt herroepen overeenkomstig de volgende informatie:

Informatie inzake herroeping, wanneer de bestelde goederen klaar zijn voor verzending en in één keer worden geleverd of ontvangen

Informatie inzake herroeping

Herroepingsrecht

U heeft het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons (Ha-Ra GmbH, Lichtenkopfer Weg 1, 66450 Bexbach, Duitsland, E-mail: info@ha-ra.de, Tel.: +49 6826970890, Fax: +49 68269708950) in een duidelijke verklaring (bv. met een per post verstuurde brief, een fax of een e-mail) inlichten over uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde voorbeeld van een herroepingsformulier gebruiken, dat echter niet verplicht is.

Om de herroepingstermijn in acht te nemen, volstaat het de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het einde van de herroepingstermijn te versturen.

Gevolgen van de herroeping

Wanneer u deze Overeenkomst herroept, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van eventuele extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en niet later dan veertien dagen na de datum waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze Overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Wij gebruiken voor deze terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u wordt overeengekomen, en in geen geval zullen aan u voor deze terugbetaling kosten in rekening worden gebracht. We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, naargelang wat het eerst gebeurt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval binnen veertien dagen na de dag waarop u ons in kennis stelt van de herroeping van deze overeenkomst, aan ons terug te sturen of te overhandigen. Deze termijn wordt gehaald als u de goederen voor het einde van de periode van veertien dagen verzendt. Wij nemen de kosten voor de retourzending voor onze rekening. U bent alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen wanneer dit waardeverlies het gevolg is van een onnodige controle van de gesteldheid, de eigenschappen of de werking van de goederen door uzelf.

Opmerking

Indien mogelijk dienen de goederen te worden teruggezonden in de originele verpakking met alle toebehoren en verpakkingsonderdelen. Gebruik indien mogelijk een beschermende buitenverpakking wanneer de originele verpakking niet meer beschikbaar is om voldoende bescherming tegen mogelijke transportschade te garanderen. Beschadiging en verontreiniging van het terug te sturen product moet worden vermeden. Wij willen erop wijzen dat het herroepingsrecht en de gevolgen daarvan uiteraard onafhankelijk zijn van de naleving van deze kennisgeving; deze dient alleen om de afwikkeling van de terugzending te vergemakkelijken.

Voorbeeldformulier Herroeping

U vindt een template van een herroepingsformulier op https://www.ha-ra.de/pdf/Widerrufs-Formular-deutsch.pdf.

Opmerkingen over het vervallen van het herroepingsrecht

In de volgende gevallen kan het wettelijke herroepingsrecht vervallen:

  • Overeenkomstig § 312 g lid 2 S. 1 Nr. 3 van het BGB in het geval van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor terugzending, wanneer de verzegeling na levering is verwijderd.

In deze gevallen vervalt het wettelijke herroepingsrecht waarop de consument (in de zin van § 13 BGB) in eerste instantie recht heeft.

Opgemaakt door:

© IT-Recht-Kanzlei DURY – www.dury.de

© Website-Check GmbH – www.website-check.de